Accountant General (Audit)-II, 
Lekhapariksha Bhavan, Post Bag No.220,
Civil Lines, Nagpur-440001, Maharashtra.
PABX: 0712-2564506 to 510
FAX: 0712-2524130
TELEGRAM-Lekha Pariksha
E-MAIL:agaumaharashtra2[at]cag[dot]gov[dot]in

Back to Top