S. No. Name Email id Topic / Specialization
1 Ms. A. Roy Choudhury choudhuryar@cag.gov.in
2 Ms. Akoijam Rina akoijamR@cag.gov.in
3 Pravindra Yadav pravindraY@cag.gov.in
4 V Patwardhan patwardhanVA@cag.gov.in
5 Abhay Kumar abhayK@cag.gov.in
6 Ms. Reena Saha sahaR@cag.gov.in
7 Ms. Shubha Kumar shubhakumar@cag.gov.in
8 Praveer Kumar praveerkumar@cag.gov.in
9 Anand Mohan Bajaj bajajAm@cag.gov.in
10 Bijit Kumar Mukherjee mukherjeebk@cag.gov.in
11 Dr. Biju Jacob jacobB@cag.gov.in
12 Ms. Atoorva Sinha atoorvaSca@cag.gov.in
13 Ms. Nirmalamati Maisnam maisnamN@cag.gov.in
14 Ms. Roli S Malge malgers@cag.gov.in
15 Ms. Usha Sankar
16 Ms. Vinita Mishra mishraV@cag.gov.in
17 Raj Kumar rajkumar2@cag.gov.in
18 Santosh V Daware vithalDS@cag.gov.in
19 Sarat Chaturvedi chaturvediS@cag.gov.in
20 Satish Sethi sethiS@cag.gov.in
21 Saurabh Shukla saurabhS@cag.gov.in
22 Anindya Dasgupta dasguptaA@cag.gov.in
23 Dipan Karmakar karmakard@cag.gov.in
24 K S G Narayan narayanKSG@cag.gov.in
25 Manish Kumar manishkumar@cag.gov.in
26 Manish Kumar (II) manishkumar2@cag.gov.in
27 Ms. Atreyee Das dasA@cag.gov.in
28 Ms. Ila Singh singhI@cag.gov.in
29 Ms. Prachi Pandey prachip@cag.gov.in
30 Ms. Sangita Choure choureS@cag.gov.in
31 Ms. Sheela Wadhwa
32 Neelesh Kumar Sah sahNK@cag.gov.in
33 Purushottam Tiwary tiwaryP@cag.gov.in
34 Rajiv Kumar kumarRajiv@cag.gov.in
35 S N Wasnik
36 Vijay N Kothari kothariV@cag.gov.in
37 Amit Kumar Mittal
38 Ch. V. Sai Prasad chvsai@cag.gov.in
39 Gautam Guha gautamguha81@gmail.com
40 K P Sasidharan
41 K P Singh
42 Manish Kumar III manishKumar3@cag.gov.in
43 Ms. Nisha Pillai
44 N. N. Subramanian subramanian@cag.gov.in
45 Navin Singhvi singhviN@cag.gov.in
46 Rajesh R Shenoy
47 Sachin Kapoor kapoorS@cag.gov.in
48 V M V Nawal Kishore vmvNK@cag.gov.in
49 Ms. Meenakshi Gupta guptaM@cag.gov.in
50 Ms. Nameeta Prasad prasadN@cag.gov.in
51 Ms. Rebecca Mathai mathaiR@cag.gov.in
52 S. K. Thakur I thakurSK@cag.gov.in
53 Satish Loomba loombaS@cag.gov.in
54 Sunil K Bahri bahriSK@cag.gov.in
55 Arabinda Das dasArabinda@cag.gov.in
56 Dr. Abhishek Gupta guptaA@cag.gov.in
57 Kartikaye Mathur mathurK@cag.gov.in
58 Faisal Imam imamF@cag.gov.in
S. No. Name Email id Topic / Specialization
1 Padma Shri TN Manoharan
2 Parveen Kumar Jindal amit14.jain@in.ey.com
3 S M Vijayanand
4 Amitabh Mukhopadhyay
5 D K Jain
6 Fr. J. Alarico Carvalho
7 Jay Panda
8 Ms. RatnaViswanathan
9 Pradip Nandi
10 Rajnish Jha
11 Shailendra Dwivedi
12 Tarun Aggarwal
13 Vishwajeet Kumar
14 Dr. Vikram Gupta
15 G. Balasubramaniam
16 Nilesh Rajadhyakshya
17 Sh. Amit Gupta
18 Sh. MA Khan & Sh. C. Saroj Chinari
19 Shrikant Nadamuni
20 Apurv Kansal kansalapurv@gmail.com
21 Ms. Abhilasha Mohapatra
22 Shrikant Karwa
23 Dr. Madhu Verma mverma@iifm.ac.in
24 Jagbans Singh singhJ@cag.gov.in
25 Ms. Kanchi Kohli kanchikohli@gmail.com
26 Prof. S.C. Bansal bansal@iiml.ac.in
27 Rakesh Agrawal agrawal.ri@gmail.com
28 Chitranjan Tyagi c.tyagi@gmail.com
29 Dr. Asha Rajvanshi ar@wii.gov.in
30 Dr. Brijraj Sharma sharmabrijraj@hotmail.com
31 Dr. Parag Madhukar Dhakate paragenetics@gmail.com
32 Dr. Sunil Pandey spandey@teri.res.in
33 Ms. Shailly Kedia shailly.kedia@teri.res.in
34 S P Vasudeva spvasudeva@yahoo.com
35 T Senthil Kumar tsenthil@teri.res.in
36 Dr. B Sengupta bsg161@gmail.com
37 Dr. Biswajeet Paul dr_bpaul@yahoo.com
38 Dr. R. Dalwani r_dalwani@yahoo.com
39 K Sivakumar ksivakumar@wii.gov.in
40 Ms. Anjana Das anjeedas@gmail.com
41 Ms. Shibani Ghosh shibanighosh83@gmail.com
42 Paranjoy Guha Thakurta paranjoy@gmail.com