Participant details of "Data Security-Privacy & Protection"

Country Sl Country Name Participant Sl Participant Name Participant Email Participant Office Details
1 India 1 Mr. Hautinlal Suantak O/o the PAG, Mizoram Aizawl
1 India 2 Mr. Benjamin Karunakaran O/o the PAG (Audit), Meghalaya, Shillong
1 India 3 Ms. A. J. Amitha O/o the PAG (G&SSA), Karnataka, Bengaluru
1 India 4 Mr. Siva S. Subramanian O/o the PAG (G&SSA), Gujarat, Rajkot
1 India 5 Mr. Jitendra Tiwari O/o the AG (G&SSA), Madhya Pradesh, Gwalior
1 India 6 Mr. Albert Lawmkim Tryte O/o the PAG, Mizoram, Aizawl
1 India 7 Mr. Deepak Kushwaha O/o the PAG, Mizoram, Aizawl
1 India 8 Mr. Vungthianmang Thomte O/o the AG (Audit), Meghalaya, Shillong
1 India 9 Mr. Venkatesh Jinukala O/o the AG (Audit), Meghalaya, Shillong
1 India 10 Mr. Harikesh Verma O/o the AG (Audit), Chhattisgarh, Raipur
1 India 11 Mr. Harsahai Meena O/o the AG (Audit), Chhattisgarh, Raipur
1 India 12 Mr. Akash Awasthi O/o the PAG (G&SSA), Gujarat, Rajkot
1 India 13 Mr. Munish Kumar O/o the PAG (G&SSA), Gujarat, Rajkot
1 India 14 Mr. Vikash Singh O/o the AG (G&SSA), Madhya Pradesh, Gwalior
1 India 15 Mr. Ravi Santoria O/o the AG (G&SSA), Madhya Pradesh, Gwalior